×
WebdesignPortfolioWebhostingNarrowcastingData managementContact

Welkom aan de Willemskade

Novabase | Digitale communicatie

Welkom aan de Willemskade

Novabase | Digitale communicatie

Na enkele omzwervingen in en rond Leeuwarden hebben wij onze stek gevonden aan de Willemskade voor zowel wonen als werken. Wij zijn Wiebren Dijkstra en Marike Kooistra. Wiebren programmeert en Marike zorgt ervoor dat het er allemaal netjes uitziet. We ervaren dat de focus van digitalisering steeds meer op mobiele communicatie komt te liggen en dat ook steeds meer bedrijven en instellingen hun boodschap digitaal op een groot scherm willen overbrengen. Het kan allemaal bij ons: van eenvoudige één-pagina websites tot complete document-management-systemen (DMS) en alles wat er tussen ligt en bij komt kijken.

Webdesign

 • - Responsive website ontwerp
 • - Wordpress / Processwire
 • - HTML5/CSS3/jQuery/MySQL
 • - Website beheer

Webhosting

 • - Domeinregistratie
 • - Mail
 • - Websites
 • - DMS

Narrowcasting

 • - Ontwerp
 • - Hardware
 • - Plaatsing
 • - Beheer

Data management

 • - Database ontwerp
 • - Database beheer
 • - Data migratie
 • - Managementinformatie
Webdesign

De Kunst Van Het Maken

van goede websites is het overbrengen van informatie op maat. Niet te veel, maar zeker ook niet te weinig. De ZZP'er zal aan één pagina voldoende hebben, een organisatie met meerdere afdelingen heeft meerdere pagina's nodig. Tegenwoordig is het belangrijk dat de informatie op allerlei apparaten goed leesbaar is, inclusief een logische navigatie, een zoekfunctie en een kleurstelling die bij het bedrijf of persoon past.

Wij maken websites met of zonder Content Management Systee (CMS). Met een CMS kun je zelf je website onderhouden. Voorbeelden zijn WordPress en Joomla. Wij hebben een eigen CMS die voor ons gemakkelijker te beheren is. Heb je geen CMS nodig omdat de informatie die op de website eigenlijk nooit aangepast hoeft te worden, dan kunnen we ook een website maken zonder CMS. Mocht je wel iets willen aanpassen, dan kunnen wij dat voor je doen. Je hebt al een nieuwe website voor € 250,00 zonder CMS. Wil je een website met CMS dan varieert de prijs tussen € 500,00 en € 1000,00. De prijs hangt af van de extra functionaliteiten binnen de website, zoals een webshop, reserveringen, ledenlogin etc.

Portfolio

screenshot van de website van https://theaterdebres.nl
Screenshot van startpagina van de website https://popupkoorfryslan.nl/
screenshot van de website https://wcdegroot.nl/
screenshot van de website https://pharosnl.nl/
screenshot van de website https://ajkwergea.nl/
screenshot van de website https://zuiderburen.nl/
Webhosting

Iedereen Op Deze Aarde

met een internetverbinding kan jouw website zien. Wij hosten onder andere websites, mailboxen en certificaten. Je kunt bij ons een domeinnaam aanvragen, varierend van .nl tot .frl, van .com tot .tk. Op onze website kun je niet ontdekken of een website nog vrij is, maar dat kun je doen bij andere bedrijven. Als je een domeinnaam wilt registreren die al bezet is, maar niet wordt gebruikt, kunnen wij voor je onderzoeken of deze domeinnaam overgenomen kan worden.

Wij leveren altijd onze diensten met een veiligheidscertificaat. Dat kun je zien aan het protocol https:// waarbij de 's' staat voor 'secure'. Mocht je ander certificaat nodig hebben voor bijvoorbeeld een webwinkel, dan regelen wij dat voor je.

Narrowcasting

Narrowcasting is gerichte verspreiding van informatie, doorgegeven aan een geïnteresseerde doelgroep en wordt voornamelijk gebruikt voor marketingdoeleinden. Maar ook steeds meer niet commerciële organisaties gebruiken narrowcasting om het publiek informatie op maat aan te bieden. Denk daarbij aan COVID-informatie in wachtkamers en roosterwijzigingen op scholen.

hier kan
jouw boodschap
staan

Narrowcasting kan de boodschap van een organisatie bevatten, maar ook algemene informatie zoals een lichtkrant met hoogtepunten van het (regionale) nieuws. In de persoonlijke leefomgeving kan narrowcasting gebruikt worden voor gezamenlijke agenda's. Narrowcasting is éénrichtingsverkeer en kan niet interactief worden gebruikt.

Data management

Wij Kunnen Je Helpen

met het beheren van data. Data management staat meer dan ooit in de belangstelling. Dat is ook logisch, want data neemt steeds een grotere rol in ons leven in. Het is daarom ook belangrijk om hier bewuste keuzes in te maken hoe je dit zo efficiënt mogelijk kunt beheren en gebruiken. Ook wil je niet overal data dubbel hebben staan in applicaties of websites. Kortom, alle reden om je eens te verdiepen in de toepassing en mogelijkheden van data management.

As't net kin sa't it moat,
dan moat it mar sa't it kin

Het mooie van gegevens in een database is dat je de informatie die je er in stopt ook weer uit kunt halen. Aan de hand van deze gegevens kunnen er overzichten gemaakt worden met tabellen en grafieken. Op basis hiervan kunnen analyses gemaakt worden en is daarmee een hulpmiddel voor het maken van beslissingen binnen een organisatie.

Tot ziens

Bel voor een afspraak én kom langs voor een kennismaking.

Contact

Willemskade 8a
8911 BA Leeuwarden
+31 6 25143189

Downloads

Privacyverklaring

Bedrijf

KvK: 01153642
Bank: NL78 INGB 0004 2782 56
BTW-nr: NL001207794B38

Privacyverklaring

Novabase, gevestigd aan Willemskade 8a, 8911 BALeeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Novabase
Willemskade 8a,
8911 BA Leeuwarden
058-2139991

Wiebren Dijkstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Novabase. Hij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Novabase verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via genoemd adres, dan verwijderen wij deze informatie.

Novabase verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Facturatie van geleverde diensten
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Novabase neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Novabase) tussen zit.

Novabase gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Plesk: webapplicatie voor het beheren van websiteconfiguraties. Hiermee kan Novabase websites van klanten naar wens configureren en beheren.
 • Access/NovaCRM: databaseapplicaties ten behoeve van de facturering.

Novabase bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Novabase verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Novabase gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Novabase en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens aangeven via ons contactformulier op deze site.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Novabase wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Novabase neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Cookie verklaring©makke troch Novab@se